Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan een kind worden getest op hoogbegaafdheid?


Als een kind de zesjarige leeftijd heeft bereikt kunnen we spreken van hoogbegaafdheid. Voor die tijd ontwikkelt een kind zich nog met horten en stoten. Bij peuters en kleuters wordt dan ook alleen gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong.Is er een wachtlijst?


Voor een onderzoek kun je momenteel binnen acht weken terecht, voor behandeling al eerder. Individuele begeleiding wordt zoveel mogelijk buiten schooltijd ingepland, maar deze plaatsen zijn schaars. Ik wil mijn beide kinderen laten testen. Krijg ik korting?


Ja, als beiden tegelijk worden aangemeld en kort na elkaar worden getest. Aangezien er maar één intakegesprek en één rapportagegesprek plaatsvindt, wordt het uurtarief twee keer in mindering gebracht.Worden de kosten vergoed door de gemeente of verzekering?


Meestal niet. Pluspunt is een particuliere praktijk. Er is bewust voor gekozen onafhankelijk te blijven en dus geen contracten aan te gaan met gemeenten en verzekeraars. Zo blijft jóúw privacy gewaarborgd en hebben wíj minder administratieve lasten en dus meer tijd voor cliënten. Soms is het wel mogelijk een persoonsgebonden budget (PGB) te gebruiken voor het onderzoek of de behandeling van je kind. Je hebt dan in sommige gemeenten een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarin de  (vermoede) DSM-stoornis en de gewenste soort hulp in de generalistische basis-GGZ wordt genoemd. De meeste gemeenten hebben ondersteuners die je kunnen helpen met het aanvragen van een PGB. Als de gemeente je vraagt waarom je juist voor onze praktijk kiest en niet voor een gecontracteerde praktijk, kun je aangeven dat dit is omdat wij kennis hebben op het gebied van hoogbegaafdheid en hier rekening mee houden in diagnostiek en behandeling. Wij raden je aan dit stappenplan te volgen: 

 1. Bedenk vooraf goed welke hulpvragen je beantwoord wilt zien. Onderzoek en begeleiding op het gebied van intelligentie en de schoolse vaardigheden alleen kan niet worden vergoed met een PGB. Onderzoek en begeleiding op het gebied van gedrag en emotie wel. Alleen een intelligentieonderzoek of alleen een didactisch onderzoek wordt dus niet vergoed. Alleen een onderzoek naar ADHD of autisme wel. Ook de combinatie van intelligentieonderzoek en ADHD of autisme en vaak ook een breed algemeen onderzoek wordt vergoed. 
 2. Vraag de huisarts om een specifieke verwijsbrief naar een (specifieke) praktijk gespecialiseerd in hoogbegaafdheid/ dubbel bijzonderheid, met indien van toepassing daarin de vermoede stoornis.
 3. Ga met de verwijsbrief naar het wijkteam van de gemeente (het wijkteam heet soms anders) en vraag om een PGB.
 4. Wacht rustig af tot het PGB is toegezegd. Echt wachten, anders gaat het mis.
 5. Meld je kind bij ons aan en vraag om een zorgovereenkomst voor PGB. 
 6. Stuur de zorgovereenkomst op naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
 7. Wacht rustig af tot de SVB én de gemeente de zorgovereenkomst hebben goedgekeurd. Echt wachten, anders gaat het mis.
 8. Kijk na welke einddatum is gegeven voor het besteden van het budget. Houd hier rekening mee in de planning.
 9. Maak een afspraak met ons voor het intakegesprek. Hierna volgen intake, onderzoek en rapportage. 
 10. Stuur de factuur binnen vier weken na de factuurdatum in naar de SVB, in totaal binnen tien weken na het onderzoek. (Heb je de factuur na het eind van de maand waarin de rapportage is geweest nog niet van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op!).
 11. Ontvang je van ons een betalingsherinnering én is dit later dan twee weken nadat je de factuur hebt ingestuurd naar de SVB? Vraag de SVB dan waar de fout zit en geef dit aan ons door. 

Realiseer je dat als het echt fout gaat en de factuur niet door de SVB zal worden voldaan, het bedrag door jou zal moeten worden voldaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je niet langer wilt wachten tot alles geregeld is. De wachttijd voor het toezeggen en goedkeuren van een PGB varieert per gemeente en ligt tussen de twee weken en een halfjaar. De gemeente vraagt om...


Jessica van der Spek, MSc

Diploma's

Pedagogische Wetenschappen (bachelor, Universiteit Utrecht)

Orthopedagogiek (master, Universiteit Utrecht)

Specialist in Gifted Education (master, Radboud Universiteit)

Registraties

BIG-register (orthopedagoog-generalist, registratienummer 49926906331)

Kwaliteitsregister NVO, (orthodagoog-generalist, registratienummer B0970)

Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

ECHA-register (Specialist in Gifted Education, European Council of High Ability)

HB-register

VECOZO-certificaat

Ja

PGB-portaal

Ja

AGB-codes

Praktijk 94-059719

Jessica zelf 94-012354

KvK nummer

24460684

Verklaring Omtrent Gedrag

Ja, laatst afgegeven op 19 augustus 2019, over de functieaspecten: 11, 12, 13, 21, 22, 41, 43, 63, 84, 85.

Klachten

Via P3NL (onafhankelijk klachtfunctionaris en klachtencommissie), NVO (klacht- en tuchtrecht), BIG (klacht-, tucht- en strafrecht).

Uurtarief

€80,-

Overige

Wij hebben al drie keurmerken en zes registraties en daar houden we het bij. Om deze keurmerken en registraties te behouden moet voortdurend nascholing en intervisie worden gevolgd, moet worden voldaan aan een vastgesteld aantal uren werkervaring en moet regelmatig een nieuwe verklaring omtrent gedrag worden aangevraagd. Wij hopen dat je begrijpt dat wij niet voor iedere nieuwe gemeente die ons ontdekt een tijdrovend en peperduur traject voor nog weer een ander keurmerk van hun voorkeur kunnen doorlopen. Ook hopen we dat je begrijpt dat wij niet voor iedere nieuwe gemeente weer vijf uur onbetaald bezig kunnen zijn met het invullen van formulieren en honderden euro's kunnen uitgeven aan het aanvragen van gewaarmerkte kopieën, gewaarmerkte uittreksels en kersverse VOG's, zonder dat wij de toezegging hebben dat de gemeente het onderzoek of de behandeling van je kind ook daadwerkelijk aan ons zal gaan vergoeden. Wij hopen dan ook dat jouw gemeente genoeg heeft aan de hier gegeven informatie om tot een beslissing te komen.


Eliza de Vetten, MSc

Diploma's

Psychologie (bachelor, Universiteit Utrecht)

Ontwikkelings- en kinderpsychologie (master, Universiteit Utrecht)

Registraties

Lid NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, lidnummer 226644)

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, registratienummer 130005634)

AGB-code

Eliza zelf 94107371

KvK nummer

77937759

Verklaring Omtrent Gedrag

Ja, laatst afgegeven in juni 2020

Klachten

Via Klachtenportaal Zorg (onafhankelijk klachtenfunctionaris en klachtencommissie), SKJ (klacht- en tuchtrecht) of NIP (klacht- en tuchtrecht)Kunt u een dyslexieverklaring afgeven?


Ja. Let op: het onderzoek wordt niet vergoed. Hoogbegaafde kinderen voldoen geregeld niet aan de criteria voor het label 'ernstige enkelvoudige dyslexie' en komen dus meestal niet in aanmerking voor vergoede zorg. Heeft jouw kind mét extra begeleiding op school drie E-scores op een rij gehaald voor lezen of spellen en heeft hij of zij geen gedragsmatige, sociale of emotionele problemen? Kies dan voor een in dyslexie gespecialiseerd instituut, zodat de kosten van onderzoek en behandeling vergoed worden. Bij Pluspunt kun je terecht voor dyslexie die samengaat met andere problematiek of die niet als 'ernstig' wordt bestempeld.Wij wonen niet in de buurt. Is er een hotel waar we  de nacht(en) voor het onderzoek kunnen verblijven?


Goed dat je in een hotel wilt overnachten! Je kind is dan niet zo vermoeid van een lange autorit in de vroege ochtend. In Maassluis is er Bed & Breakfast Maassluis (het voormalige hotel Piet Hein), in de Piet Heinstraat vlakbij treinstation Maassluis, een familiehotel met tien schone kamers. Je overnacht hier voor 35 euro per persoon. Ook is er Hotel Maassluis, aan de haven, met 39 kamers. Hier overnacht je vanaf 50 euro per persoon. Verder zijn er hotels en B&B's in Hoek van Holland, Maasland, Rozenburg, Vlaardingen en natuurlijk Rotterdam. Leuk voor kinderen is bijvoorbeeld B&B De Vreemde Vogel, in Vlaardingen, waar je overnacht in een vliegtuig, vogelhuisje of pipowagen. Ga 's middags lekker uitwaaien op het strand, of bezoek een kinderboerderij of een van de overdekte speelparadijzen.Waarvoor kunnen we wel bij jullie terecht en waarvoor juist niet?


Pluspunt valt onder de generalistische basis-GGZ en is een kleine praktijk. We hebben geen psychiater of maatschappelijk werker in huis. We zijn gespecialiseerd in diagnostiek op het gebied van intelligentie, hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, dyslexie en dyscalculie, ook in combinatie met elkaar. Ook kunnen we kinderen met problemen die hieruit voortkomen begeleiden. Wij kunnen kinderen niet goed helpen als er sprake is van multicomplexe problematiek, een eetstoornis, een gedragsstoornis, een psychose, een posttraumatische stressstoornis, verslaving, mutisme, automutilatie, suïcidaliteit of een gepleegd misdrijf. Dat wij een korte wachtlijst hebben, betekent niet dat wij kinderen met een acute crisis kunnen helpen: daarvoor zijn wij simpelweg niet toegerust. Hiervoor kunt u dan contact opnemen met de crisisdienst van uw lokale jeugd-ggz (voor een psychisch probleem) of met het lokale crisisinterventieteam (voor een acuut probleem in de thuissituatie).Wat gebeurt er bij een vermoeden van kindermishandeling?


Eerst worden de signalen in kaart gebracht. Het vermoeden en de redenen hiervoor worden genoteerd. Vervolgens wordt overlegd met een collega, binnen of buiten Pluspunt. Bij intervisie buiten Pluspunt, wordt het gezin anoniem besproken. De identiteit van ouder en kind blijft zo beschermd. Hierna wordt een gesprek aangegaan met de ouders, school en/of huisarts. De ernst van de situatie wordt dan zorgvuldig gewogen, eventueel in overleg met Veilig Thuis (het gezin blijft dan nog anoniem). Tenslotte wordt een besluit genomen over het organiseren van hulp op vrijwillige basis, of het doen van een melding bij Veilig Thuis.In het verslag staat iets anders geformuleerd dan ik het bedoeld heb, of er staat iets onhandig geformuleerd in de conclusies, kan ik dit laten aanpassen?


Ja hoor, dat kan. Een 'nee' zal niet zomaar een 'ja' worden of andersom, maar kleine wijzigingen, feitelijke onjuistheden, vragen om verduidelijking of vragen om een andere formulering kun je altijd doorgeven. Je ontvangt dan een nieuw verslag.Wat kan ik doen als ik een klacht heb?


Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met Jessica van der Spek. In de meeste gevallen zijn misverstanden en onvolkomenheden eenvoudig samen op te lossen. Formuleer je klacht bondig, zodat direct tot de kern kan worden gekomen. Geef aan welke vragen je hebt of welke oplossingen je ziet. Zo kunnen wij gemakkelijker aansluiten bij je wensen.

Komen we er samen toch niet uit? En gaat het onverhoopt om een feitelijke fout of overtreding van de beroepscode? Neem dan contact op met een onafhankelijke klachtfunctionaris van de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL. Deze klachtfunctionaris probeert in overleg met de orthopedagoog en jou tot gezamenlijke overeenstemming te komen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Dan kan de klachtfunctionaris je ook doorverwijzen naar de geschillencommissie, die een bindende uitspraak kan doen. Mocht ook dit niet tot tevredenheid leiden, neem dan contact op met het College van Toezicht van de NVO. Lees hier meer over het indienen van een klacht.Cookie statement

Wij gebruiken cookies om te zien hoe mensen op onze website terechtkomen, hoe lang ze gemiddeld blijven, welke pagina's het meest bezocht worden en om te zien of ze vanaf onze uitgeverspagina doorklikken naar bol.com, of van onze academiepagina naar Soofos. Wij kunnen niet zien wie je bent en gebruiken geen cookies om je advertenties te sturen.Privacy statement

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden alleen geregistreerd voor onze eigen administratie.  Wij delen deze informatie niet met anderen. Alleen directe medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens. Bij een schoolobservatie worden de naam, klas en hulpvraag van je kind natuurlijk ook met de observator gedeeld.  Let op: deel bij voorkeur alleen informatie via een beveiligde verbinding.  Meer informatie over uw privacy en uw rechten lees je hier.