Autisme

Een hoogbegaafd kind met een autismespectrum-stoornis heeft heel veel moeite aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten en wordt vaak gepest. Pluspunt biedt hen trainingen om sociaal sterker te worden.Psycho-educatie


De psycho-educatie is er zowel voor ouders als voor kinderen die eraan toe zijn. In twee sessies van een uur leer je wat autisme inhoudt, welke invloeden het heeft op de ontwikkeling van je kind en welke mogelijkheden er zijn om thuis en op school zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van je kind aan te sluiten. Je kind zelf kan in een aparte training van tien sessies leren wat autisme bij hem inhoudt. Hij maakt hierbij als het ware een handleiding voor zichzelf, die je als ouders of als leerkracht ook heel wat inzicht kan bieden.Training sociaal inzicht


De training sociaal inzicht is bedoeld voor kinderen bij wie het sociale inzicht nog zwak is. Ze kunnen weinig rekening houden met anderen, omdat ze zich niet of nauwelijks bewust zijn van de belevingswereld van de ander. Dit is de basistraining, waarin kinderen bewust worden gemaakt van de verschillen tussen 'ik' en 'de ander'. De ander kan andere gedachten en gevoelens hebben dan jij, kan iets per ongeluk hebben gedaan in plaats van expres en kan dezelfde gebeurtenis heel anders ervaren dan jij. Als het kind dit inzicht heeft, kan hij doorstromen naar de Sociale vaardigheidstraining. De training bestaat uit tien sessies van een uur.Sociale vaardigheidstraining


In deze training leert het kind vaardigheden zoals rekening houden met de ander, duidelijk communiceren, spelen met anderen, troosten, vrienden maken, problemen oplossen en omgaan met pestkoppen. De training bestaat voor kinderen tot tien jaar uit acht bijeenkomsten. Voor kinderen ouder dan tien jaar bestaat deze uit twaalf bijeenkomsten. De training wordt op jouw kind afgestemd en je krijgt na elke sessie informatie mee over de behandelde vaardigheid en over hoe die thuis en op school kan worden geoefend.Traumaverwerking na pesten


Werd je kind gepest en heeft hij hier nog last van nu het pesten voorbij is? Dan is hij waarschijnlijk gebaat bij begeleiding bij het verwerken van het trauma. In gemiddeld vijf sessies vertelt je kind zijn verhaal en zet hij (of de therapeut) het op papier. Heftige en soms warrige herinneringen worden geordend en hanteerbaar gemaakt. Onjuiste gedachten die je kind over zichzelf heeft opgedaan ('niemand vindt mij leuk, ze willen toch niet met me spelen'), worden aangepast of vervangen door positieve gedachten. Uiteindelijk heeft je kind zijn verhaal op papier - een blik op het verleden én op de toekomst -  en kan hij het laten lezen aan de mensen die belangrijk voor hem zijn.

PraktijkvoorbeeldChris heeft al eens een sociale vaardigheidstraining gevolgd, maar dit heeft geen effect gehad. Als na onderzoek blijkt dat Chris autisme heeft, volgt hij eerst psycho-educatie, waarin hij leert wat autisme is en wat het doet met hoe hij de wereld bekijkt. Daarna volgt hij een training sociaal inzicht, omdat hij niets aan sociale vaardigheden  heeft als hij niet ziet op welke momenten hij die wel of juist niet moet toepassen. Na de training ziet Chris het als iemand huilt van het lachen en snapt hij dat de vaardigheid 'troosten' op dat moment ongepast is. Nu Chris kan inschatten hoe een ander zich voelt, kan hij ook zijn sociale vaardigheden versterken.


Mogelijkheden voor begeleiding bij autisme

Photo on VisualHunt