Leerproblemen

Onderzoek naar de aanwezigheid van dyslexie of dyscalculie

Heeft uw kind ondanks zijn of haar hoog- begaafdheid hardnekkige problemen met lezen, spellen of rekenen? Dyslexie en dyscalculie komen ook voor onder hoogbegaafde kinderen. Alleen is het bij hen moeilijker te herkennen. Zo halen ze zelden echt lage scores in het leerlingvolgsysteem, zodat de leerkracht niet meteen aan een leerstoornis denkt.


Hoogbegaafde leerlingen met dyslexie of dyscalculie doen het vaak net te goed om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Toch kunnen zij behoorlijk last hebben van hun leerproblemen. Ze kunnen denken op een heel hoog niveau, maar door hun stoornis lukt het hen niet goed dit te laten zien. Dit is ontzettend frustrerend. Andersom is het ook mogelijk dat men lange tijd niet door heeft dat het kind hoogbegaafd is, omdat hij door zijn leerstoornis gemiddeld of benedengemiddeld presteert.


Omdat er bij hoogbegaafde kinderen veel oorzaken kunnen zijn van zwakke prestaties (zoals onderpresteren, angst, onoplettendheid), is een onderzoek naar een leerstoornis bij Pluspunt vaak procesdiagnostiek. Dit wil zeggen dat uw kind eerst een bijspijkertraining krijgt, in de hoop de achterstand in te halen. Daarbij is ook aandacht voor de emotionele kant. Als uw kind door deze training met sprongen vooruit gaat, is er geen sprake van een leerstoornis. Uw kind wordt dan 'op niveau' gebracht, waarna het zaak is op school voldoende uitdaging te gaan bieden om te voorkomen dat het kind opnieuw gedemotiveerd raakt. Als uw kind door de training niet of nauwelijks vooruitgaat, wordt een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan.  Een bijspijkertraining vooraf is niet nodig als uw kind op school al structureel extra hulp  heeft gehad, of als hij of zij op de middelbare school zit.


Een onderzoek naar dyslexie bestaat uit:


  • Analyse schooldossier
  • Intelligentieonderzoek (IQ-test)
  • Onderzoek lezen en spellen
  • Onderzoek dyslexie-indicatoren
  • Sociaal-emotioneel onderzoek


Een onderzoek naar dyscalculie bestaat uit:


  • Analyse schooldossier
  • Intelligentieonderzoek (IQ-test)
  • Onderzoek geautomatiseerd en inzichtelijk rekenen
  • Onderzoek indicatoren dyscalculie
  • Sociaal-emotioneel onderzoek


Voorafgaand aan een (proces)onderzoek wordt altijd een intakegesprek gehouden. Na afloop volgt een rapportagegesprek en krijgt u een verslag met de bevindingen en adviezen mee naar huis. Bij aanwezigheid van een leerstoornis krijgt uw kind ook een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring.


Let op: het onderzoek wordt niet vergoed. Heeft uw kind wél drie maal achter elkaar een E-score gehaald voor lezen of spellen of rekenen? En is er geen sprake van sociaal-emotionele problemen of bijvoorbeeld ADHD? Kies dan voor een traject in de vergoede zorg.


Zie voor meer algemene informatie over onderzoek het kopje 'Onderzoek'.
Wat heeft u aan een onderzoek naar een leerstoornis bij uw kind?Uw kind heeft hier heel veel aan! Hij of zij leert dat hij niet dom of lui is, dat het niet zijn schuld is. Uw kind krijgt een dyslexieverklaring, waarmee hij meer tijd krijgt voor toetsen en hij gebruik mag maken van hulpmiddelen. Het effect van de stoornis op de prestaties wordt hierdoor weggenomen: uw kind kan eindelijk laten zien wat hij écht kan. Uw kind komt beter in zijn vel te zitten, waardoor ook gedragsproblemen kunnen afnemen.
Wat is dyslexie?Dyslexie is een  onverwacht, hardnekkig probleem met het snel en nauwkeurig leren lezen  en/of spellen. Het is onverwacht, omdat het kind voldoende intelligent is,  goed kan horen en zien, en voldoende onderwijs heeft gehad om te kunnen leren lezen.  Het is hardnekkig, omdat extra instructie en oefening op school nauwelijks effect hebben.
Wat is dyscalculie?Dyscalculie is een onverwacht, hardnekkig probleem met het snel en nauwkeurig leren rekenen. Het ontstaat terwijl het kind intelligent genoeg is en kwalitatief goed onderwijs krijgt. Ook met extra oefening komt de automatisering niet tot stand: 3 + 2 is elke keer weer een volledig nieuwe, onbekende som en het kind weet niet goed wat die cijfers eigenlijk vertegenwoordigen.
PraktijkvoorbeeldMara is intelligent,  maar heeft onoverkomelijke problemen met rekenen. In groep 7 loopt ze enorm achter op klasgenoten. Uit onderzoek bij Pluspunt blijkt dat Mara geen idee heeft wat ze met rekenen eigenlijk  aan het doen is. Zelfs de allereenvoudigste sommetjes  stellen haar voor grote raadsels. Dan blijkt waarom: de rekenvoorwaarden zijn uberhaupt niet aanwezig. Mara kan tellen, maar daarmee is het ook wel gezegd. Ze begrijpt niet dat getallen voor hoeveelheden staan en ziet dus ook niet dat het ene getal groter is dan het andere.  Mara's strategie op school blijkt altijd te zijn geweest: afkijken of zomaar wat invullen. Ze kan niet rekenen.


Mara krijgt een dyscalculieverklaring, waardoor ze meer tijd krijgt voor werkjes en ze een kaart met tafelsommen en een rekenmachine mag gebruiken. Daarnaast volgt ze een training bij Pluspunt.  Er wordt helemaal bij het begin begonnen, met snoepjes. Heel langzaam kruipt Mara vooruit, maar bij de Citotoets blijkt dan toch het resultaat: ze kan toch nog naar de havo! En, nog belangrijker, ze kan zichzelf voortaan redden in de maatschappij.

Voor wie?U wilt dat uw kind gelukkig is, met plezier naar school gaat en passende prestaties behaalt.Mijn dochter heeft meer moeite met technisch lezen dan verwacht.Mijn zoon heeft de spellingsregels niet geautomatiseerd.Mijn dochter rekent nog op haar vingers en maakt veel fouten.Mijn zoon maakt veel fouten met spelling en hij kent de tafels niet. Automatiseren is niet zijn ding. Ik weet niet of dit komt doordat hij er geen zin in heeft, of doordat hij het niet kán.Ik vraag me al jaren af of mijn dochter dyslexie heeft, maar de school zegt dat ze daar te hoge scores voor haalt.