ADHD

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite hun aandacht bij de les te houden en reageren geregeld zonder eerst na te denken. Dit geldt niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens het spelen en in andere sociale situaties. Hierdoor ontstaan nogal eens misverstanden en ongelukjes. Je kind kan zich hierdoor onbegrepen, onzeker en ongemotiveerd gaan voelen, woedeaanvallen krijgen en zelfs depressieve gevoelens ontwikkelen. Gelukkig is hier iets aan te doen.

Psycho-educatie


Bij de psycho-educatie wordt in twee sessies van een uur aan je uitgelegd wat ADHD inhoudt, welke invloed het heeft op het gedrag van je kind en hoe je kind thuis en op school het beste kan worden begeleid. Ook voor je kind is het mogelijk om in twee sessies van een uur te leren wat ADHD bij hem inhoudt, hoe hij dit aan anderen kan uitleggen en hoe hij hier zelf rekening mee kan houden bij zijn dagelijkse bezigheden.Concentratie en werkgeheugentraining


Met deze training wordt de concentratie van het kind verbeterd en neemt de capaciteit van het werkgeheugen toe. Het kind kan als gevolg werken zonder zich telkens te laten afleiden, kan langer bezig zijn met relatief saaie taken en kan instructies en informatie beter onthouden en gebruiken. Deze training bestaat uit twintig sessies in de praktijk, plus elke dag een halfuur thuis oefenen. Bij de oefeningen heeft het kind geregeld de hulp van een ouder nodig. Dit is dus een intensieve training, die alleen slaagt als zowel ouders als kind gemotiveerd zijn. Let op: er wordt steeds meer bewijs gevonden dat hoewel het werkgeheugen door training wel degelijk vooruit kan gaan, dit niet direct resulteert in betere schoolprestaties. Neem dit mee in uw afwegingen!
PraktijkvoorbeeldJulian heeft ADHD en heeft met name last van een zwakke concentratie en een slecht geheugen. Hij volgt een intensieve concentratie- en werkgeheugentraining bij Pluspunt en houdt zich goed aan de huiswerkopdrachten die hij meekrijgt. Halverwege de training geeft moeder aan dat zij verbetering ziet. Julian zelf merkt op dat moment nog niets. Pas tegen het einde van de training merkt hij opeens volop het effect. Hij kan zich beter concentreren in de klas, kan dingen langer in zijn geheugen houden en vindt school dan ook opeens een stuk gemakkelijker! Bovendien is hij daardoor een stuk vrolijker.


 

Mogelijkheden voor begeleiding bij ADHD

Photo on Visual Hunt