TarievenPluspunt is een particuliere, onafhankelijke praktijk. Je hoeft dus niet langs het wijkteam van de gemeente voor toestemming. Ook een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Je kunt je kind zelf aanmelden. Ook kan de school, met jouw toestemming, je kind aanmelden. In overleg tussen de orthopedagoog en jou - en eventueel de leerkracht of intern begeleider van de school - wordt bepaald welke zorg wenselijk is voor je kind.


Bij een particulier traject dienen de facturen te worden voldaan door de ouders. Hiervoor is eventueel een rentevrije betalingsregeling mogelijk. Psycho-educatie voor ouders ├│ver hun kind wordt vergoed vanuit de basisverzekering (alleen restitutie). Hiervoor is dan wel een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Voor ouders met een gezamenlijk gezinsinkomen van maximaal 1757 euro bruto per maand geldt een lager tarief (in het overzicht als tweede weergegeven).


Soms is het mogelijk onderzoek of begeleiding te bekostigen vanuit een pgb (persoons gebonden budget), bijvoorbeeld als je kind door een stoornis of door psychische problemen extra ondersteuning nodig heeft om in de maatschappij te kunnen functioneren. Je kunt zelf een pgb-aanvraag indienen bij de gemeente. Je moet daarbij duidelijk aangeven waarom je kind een pgb nodig heeft en waarom zorg in natura niet passend is (bijvoorbeeld omdat de door de gemeente aangeboden begeleiding niet deskundig is op het gebied van hoogbegaafdheid). Sommige gemeenten vragen ook om een verwijsbrief van de huisarts, waarin moet staan welke stoornis er (vermoedelijk) bij je kind speelt en welke hulp in de generalistische basis-GGZ gewenst is. Voor hulp bij het aanvragen van een pgb kun je bij de gemeente een gratis cli├źntondersteuner inschakelen. Zorg ervoor dat alles is toegekend voor de behandeling van je kind van start gaat, anders  dien je de facturen zelf te bekostigen (zie stappenplan bij veelgestelde vragen).


Ben je verhinderd voor een afspraak? Neem minimaal 24 uur van tevoren contact op. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of verplaatst worden in rekening gebracht. Het wegblijftarief is 25 euro per uur.


Let op: het intakegesprek is onderdeel van het diagnostisch traject en is dus niet gratis. Bij de weergegeven kosten van een onderzoek zijn de intake, het onderzoek zelf, het rapportagegesprek en het verslag met de uitslagen en adviezen inbegrepen.

   

Tarieven


Los intake/rapportage/adviesgesprek


80,-

50,-


Intelligentieonderzoek


480,-

300,-


Didactisch onderzoek (niveau en aanpak lezen, spellen, rekenen)

480,-

300,-


Sociaal/emotioneel onderzoek


480,-

300,-


Onderzoek hoogbegaafdheid (intelligentie, creatief denken, overexcitabilities, gevoeligheid)

800,-

500,-


Breed algemeen onderzoek (intelligentie, schoolvaardigheden, sociaal/emotioneel)

960,-

600,-


Onderzoek hoogbegaafdheid en ADHD


1280,-

800,-


Onderzoek ADHD (hoogbegaafdheid reeds vastgesteld)

960,-

600,-


Onderzoek hoogbegaafdheid en autisme


1280,-

800,-


Onderzoek autisme (hoogbegaafdheid reeds vastgesteld)

960,-

600,-


Onderzoek hoogbegaafdheid + ADHD + autisme

1600,-

1000,-


Onderzoek ADHD en autisme (hoogbegaafdheid reeds vastgesteld)

1280,-

800,-


Onderzoek dyslexie (incl. intelligentie)


800,-

500,-


Onderzoek dyslexie (intelligentie reeds bepaald)

480,-

300,-


Onderzoek dyscalculie (incl. intelligentie)

800,-

500,-


Onderzoek dyscalculie (intelligentie reeds bepaald)

480,-

300,-


Onderzoek dyslexie + dyscalculie + intelligentie

1120,-

700,-


Onderzoek dyslexie + dyscalculie (intelligentie reeds bepaald)

800,-

500,-


Training lezen en spellen per uur


80,-

50,-


Training rekenen per uur


80,-

50,-


Psycho-educatie per uur


80,-

50,-


Behandeling per uur


80,-

50,-