TarievenPluspunt is een particuliere, onafhankelijke praktijk. Je hoeft dus niet langs het wijkteam van de gemeente voor toestemming. Ook een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Je kunt je kind zelf aanmelden. Ook kan de school, met jouw toestemming, je kind aanmelden. In overleg tussen de orthopedagoog en jou - en eventueel de leerkracht of intern begeleider van de school - wordt bepaald welke zorg wenselijk is voor je kind.


Bij een particulier traject dienen de facturen te worden voldaan door de ouders. Hiervoor is eventueel een rentevrije betalingsregeling mogelijk. Psycho-educatie voor ouders óver hun kind wordt vergoed vanuit de basisverzekering (alleen restitutie). Hiervoor is dan wel een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Voor ouders met een gezamenlijk gezinsinkomen van maximaal 1508 euro bruto per maand geldt een lager tarief (in het overzicht als tweede weergegeven).


Soms is het mogelijk onderzoek of begeleiding te bekostigen vanuit een pgb (persoons gebonden budget), bijvoorbeeld als je kind door een stoornis of door psychische problemen extra ondersteuning nodig heeft om in de maatschappij te kunnen functioneren. Je kunt zelf een pgb-aanvraag indienen bij de gemeente. Je moet daarbij duidelijk aangeven waarom je kind een pgb nodig heeft en waarom zorg in natura niet passend is (bijvoorbeeld omdat de door de gemeente aangeboden begeleiding niet deskundig is op het gebied van hoogbegaafdheid). Sommige gemeenten vragen ook om een verwijsbrief van de huisarts, waarin moet staan welke stoornis er (vermoedelijk) bij je kind speelt en welke hulp in de generalistische basis-GGZ gewenst is. Voor hulp bij het aanvragen van een pgb kun je bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner inschakelen. Zorg ervoor dat alles is toegekend voor de behandeling van je kind van start gaat, anders  dien je de facturen zelf te bekostigen.


Ben je verhinderd voor een afspraak? Neem minimaal 24 uur van tevoren contact op. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of verplaatst worden in rekening gebracht. Het wegblijftarief is 25 euro per uur.


Let op: het intakegesprek is onderdeel van het diagnostisch traject en is dus niet gratis. Bij de weergegeven kosten van een onderzoek zijn de intake, het onderzoek zelf, het rapportagegesprek en het verslag met de uitslagen en adviezen inbegrepen.


Waneer je verschillende onderzoeken wilt combineren (bijvoorbeeld een onderzoek naar dyslexie én dyscalculie), worden de kosten apart voor je berekend. Bij een combinatie van onderzoeken wordt bijvoorbeeld het intake- en rapportagegesprek maar één keer gerekend (aftrek van 160 euro op het totaal), net als - indien van toepassing - het intelligentieonderzoek (aftrek van 320 euro op het totaal).
                               


   


Los intake/rapportage/adviesgesprek


80,-

50,-


Intelligentieonderzoek (totaal)


480,-

300,-


Onderzoek hoogbegaafdheid (totaal)


800,-

500,-


Onderzoek hoogbegaafdheid en ADHD (totaal)

1280,-

800,-


Onderzoek ADHD [hoogbegaafdheid reeds vastgesteld] (totaal)

960,-

600,-


Onderzoek hoogbegaafdheid en autisme (totaal)

1280,-

800,-


Onderzoek autisme [hoogbegaafdheid reeds vastgesteld] (totaal)

960,-

600,-


Onderzoek dyslexie [incl. intelligentie] (totaal)

800,-

500,-


Onderzoek dyslexie [intelligentie reeds bepaald] (totaal)

480,-

300,-


Onderzoek dyscalculie [incl. intelligentie] (totaal)

800,-

500,-


Onderzoek dyscalculie [intelligentie reeds bepaald] (totaal)

480,-

300,-


Onderzoek faalangst (totaal)


480,-

300,-


Bijles lezen/spellen/rekenen (individueel, incl. 21% btw)

30,-

30,-


Psycho-educatie per uur


80,-

50,-


Training/behandeling per uur


80,-

50,-


Tarieven