Over ons

Over Pluspunt

Pluspunt is in 2007 opgericht door Jessica van der Spek, in een piepklein kamertje op drie hoog in een achterstandswijk. Destijds ging het nog om Praktijk voor Orthope-dagogiek Pluspunt, waar vooral leerlingen met leerproblemen kwa-men. Hierbij zaten opvallend veel hoogbegaafde leerlingen, waarmee het op school toch niet optimaal ging. Vaak bleek de hoge intelli-gentie zelfs een verrassing voor de ouders.


Uit interesse en vanwege de eigen ervaringen als hoogbegaafde leerling, startte Jessica in 2009 met een opleiding tot Specialist in Gifted Education, die zij in 2011 afrondde. De praktijk verhuisde ondertussen naar een grachtenpand, waar praktijkruimte per uur werd verhuurd. Dat werd een enorm gesjouw met testkoffers!


In het voorjaar van 2010 is Praktijk voor Orthopedagogiek Pluspunt overgegaan in Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt, gevestigd in een eigen, kindvriendelijke kamer in het gezondheidscentrum waar het tien jaar zou blijven. Kinderen kunnen hier een begaafdheidsonderzoek, didactisch of sociaal-emotioneel onderzoek doen of individueel begeleid worden. Vanaf 2015 kwam de focus te liggen op dubbel bijzondere kinderen:  voorkomen dat kinderen die hulp nodig hebben over het hoofd worden gezien, maar ook voorkomen dat onnodige labels op een kind worden geplakt. In de daaropvolgende jaren wordt steeds holistischer gewerkt:  er wordt gekeken naar het hele kind én naar zijn omgeving. De juiste begeleiding kan het effect van aanleg vaak vrijwel wegnemen. Door aanpassingen in opvoeding en onderwijs kunnen dus ook kinderen met ontwikkelingsproblemen hun potentieel waarmaken en zich ontwikkelen tot een gemotiveerd en gelukkig kind.


Pluspunt is een particuliere praktijk. Je hoeft dus niet langs (het wijkteam van) de gemeente voor toestemming. Je kunt je kind zelf aanmelden en in overleg met de orthopedagoog bepalen wat voor jouw kind nodig en wenselijk is.

Medewerkers

Jessica van der Spek ontdekte op haar twintigste, tijdens haar studie pedagogische wetenschappen en orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, dat ze hoogbegaafd was. Hoewel ze op de basisschool door klasgenoten al werd aangewezen als mogelijk hoogbegaafd, had ze dat zelf nooit geloofd. Haar IQ nam ze dan ook ter kennisgeving aan. Pas toen ze zich specialiseerde in hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vielen voor haar de nodige puzzelstukjes op hun plaats. Inmiddels is Jessica gespecialiseerd in de diagnostiek van dubbel bijzondere kinderen (hoogbegaafde kinderen met ADHD, autisme, dyslexie of dyscalculie). Ze is geregistreerd bij de NVO als Orthopedagoog-Generalist (lidnr. 8326, reg.nr. B0970), in het BIG-register (BIG-nummer 49926906331) en bij de ECHA als Specialist in Gifted Education. De AGB-code van de praktijk is 94-59719. De persoonlijke AGB-code van Jessica is 94-012354.
Eliza Harteveld, bij wie de hoge intelligentie al vrij vroeg in de kindertijd werd ontdekt, is ontwikkelingspsycholoog. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en heeft ervaring met de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde kinderen. Zij werkt sinds  acht jaar bij Pluspunt en doet onderzoek op het gebied van intelligentie, hoogbegaafdheid, ADHD en autisme. Ook geeft ze psycho-educatie en geprotocolleerde behandelingen op het gebied van ADHD en autisme. Ze is lid van het NIP en geregistreerd bij het SKJ (reg.nr. 130005634).
Ook hebben wij enkele gedragsdeskundige observatoren beschikbaar voor schoolobser-vaties in verschillende regio's: in de regio Rijnmond is dat Liesbeth Mandemaker, in Noord-Holland en Utrecht is dat Gwenny van Rijn en in Limburg is dat Debra Snellink.
Bekijk hier een introductievideo

van Pluspunt

Begaafdheidsonderzoek

Schoolvaardigheidsonderzoek

Sociaal-emotioneel onderzoek

Faalangsttraining

Leerstrategietraining

Concentratie en werkgeheugentraining

Sociale vaardigheidstraining

AdviseringHoogbegaafdheid? Of toch ook...


Vaak komen ouders bij Pluspunt met de vraag of hun kind kenmerken van ADHD, autisme of dyslexie vertoont. Veel meer- en hoogbegaafde kinderen vertonen wel wat kenmerken die gemakkelijk met autisme of ADHD verward kunnen worden. Voor de omgeving is het vaak lastig in te schatten wat 'anders' is als gevolg van de hoge intelligentie en wat echt afwijkend is. Met de afname van enkele eenvoudige testjes en vragenlijsten kan Pluspunt ouders en leer-krachten vaak geruststellen. Soms echter lijkt er toch meer aan de hand. Daarom is ook diagnostiek van autisme, ADHD, dyslexie en dyscalculie mogelijk bij Pluspunt.


Mogelijkheden

De praktijk

Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt is gevestigd aan de buitenhaven van Maassluis: de Burgemeester de Jonghkade. In de pauze kunnen de kinderen even naar de boten of de brug kijken, of lekker uitrazen in de speeltuin. De ouders kunnen terecht bij het restaurant op de hoek voor een kopje koffie met uitzicht op de Nieuwe Waterweg, of kunnen een wandeling maken door de historische binnenstad van Maassluis. De praktijk is huiselijk ingericht.