Leerproblemen

Mogelijkheden voor begeleiding bij leerproblemen

Leerproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Misschien heeft je kind nooit geleerd om te leren en loopt hij daardoor vast, misschien heeft hij een tijdlang niet goed opgelet en heeft hij daardoor een achterstand opgelopen, of misschien heeft hij in één keer een of twee klassen overgeslagen en mist hij daardoor cruciale informatie. Ook een leer-stoornis, zoals dyslexie, kan het leren en de motivatie voor het schoolgaan flink in de weg staan. Gelukkig kan ook jouw kind, met de juiste begeleiding, grote sprongen maken.Leerstrategietraining


In de leerstrategietraining krijgt je kind verschillende strategieën aangereikt om het leren efficiënter aan te pakken. Dit heeft hij op de middelbare school zeker nodig. De stof één keer doorlezen en dan alles onthouden zit er op een gegeven moment niet meer in: het is gewoon te veel. Als dit moment aanbreekt heeft je kind vaak geen idee wat er aan de hand is - hij doet toch gewoon hetzelfde als hij altijd heeft gedaan? - en kan hij faalangst ontwikkelen of concluderen dat hij niet slim genoeg is. Om dit te voorkomen of tegen te gaan is het belangrijk dat je kind leert hoe hij het studeren kan aanpakken. De leerstrategietraining bestaat uit zes bijeenkomsten, plus de opdracht het geleerde telkens toe te passen op het schoolwerk.Dyslexietraining


Bij deze training wordt een halfjaar lang gewerkt aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid van kinderen (groep 4 t/m groep 8). Dit is een intensieve training, waarbij dagelijks thuis 5-10 minuten moet worden geoefend onder begeleiding van een volwassene. De methode is kindgericht: er is maatwerk mogelijk voor het invididuele kind en er is aandacht voor zijn mening en interesses. Er wordt integratief gewerkt: naast het technisch lezen en spellen en de automatisering daarvan, wordt er ook gewerkt aan de leesvloeiendheid, het leesbegrip, het handschrift, het sensorisch en bewegend leren, de emoties rondom dyslexie en kennis van dyslexie (psycho-educatie voor ouders en kind). De methode is gebaseerd op technieken die in wetenschappelijk onderzoek keer op keer bewezen effectief zijn gebleken bij de behandeling van dyslexie. Voor de kenners: fonemisch bewustzijn, morfologisch bewustzijn, grammaticaal bewustzijn, semantisch bewustzijn, klank-tekenkoppeling, vlot decoderen, het syllabisch principe, prosodie, expliciete instructie van de spellingregels, directe feedback en herhaalde inoefening. Er wordt rekening gehouden met de eventuele meer- of hoogbegaafdheid, of gevoeligheid van het kind.  Bijles


Heeft je kind bijles nodig op het gebied van lezen, spellen, rekenen of handschrift? Ook dan ben je welkom. Bijvoorbeeld als je kind hiaten heeft opgelopen door een versnelling, als je kind rijtjes saai vindt en daarom niet heeft leren automatiseren of bij wijze van voortraject voor een dyslexie- of dyscalculieonderzoek. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden gekozen voor tien, twintig of meer uren bijles.Onderpresteren? Ik ben er klaar mee!


Is je kind in een hardnekkige spiraal van onderpresteren terecht gekomen? Kán hij het wel, maar lúkt het hem toch niet te presteren op school? Dan is Pluspunts training voor onderpresteerders wellicht wat je zoekt.  In drie oudersessies, drie schoolsessies (waarbij ouder en kind aanwezig zijn) en twintig kindsessies, wordt je kind er weer bovenop geholpen. Het overwinnen van onderpresteren is een lange en intensieve weg, maar ook jouw kind kan zijn motivatie hervinden.
PraktijkvoorbeeldTim heeft een grote achterstand met rekenen, door een onevenwichtig intelligentieprofiel. Hoewel hij weet dat het lastig wordt, wil hij later graag kapitein op de grote vaart worden. Hij volgt een jaar lang een rekentraining en komt dan bij de Citotoets maar liefst twee schoolniveaus hoger uit dan werd verwacht. Hij wordt aangenomen op het scheepvaart college!Sanne merkt in de eerste klas van het gymnasium dat het toch allemaal wel erg veel werk is. Een keer doorlezen volstaat niet meer. Maar hoe ze moet leren, heeft ze nooit geleerd. Op de basisschool ging alles vanzelf. Door het volgen van de leerstrategietraining gaat het haar allemaal opeens een stuk gemakkelijker af. Ze kiest de strategieën die bij haar passen en past deze daadwerkelijk toe op haar schoolwerk. Meteen begint ze weer achten en negens te halen.