Leerproblemen

Mogelijkheden voor begeleiding bij leerproblemen

Leerproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Misschien heeft uw kind nooit geleerd om te leren en loopt hij daardoor vast, misschien heeft hij een tijdlang niet goed opgelet en heeft hij daardoor een achterstand opgelopen, of misschien heeft hij in één keer een of twee klassen overgeslagen en mist hij daardoor cruciale informatie. Ook een leerstoornis, zoals dyslexie, kan het leren en de motivatie voor het schoolgaan flink in de weg staan. Gelukkig kan ook uw kind, met de juiste begeleiding, grote sprongen maken.Leerstrategietraining


In de leerstrategietraining krijgt uw kind verschillende strategieen uitgereikt om het leren efficient aan te pakken. Dit heeft hij op de middelbare school zeker nodig. De stof één keer doorlezen en dan alles onthouden zit er op een gegeven moment niet meer in: het is gewoon te veel. Als dit moment aanbreekt heeft uw kind vaak geen idee wat er aan de hand is - hij doet toch gewoon hetzelfde als hij altijd heeft gedaan? - en kan hij faalangst ontwikkelen of concluderen dat hij niet slim genoeg is. Om dit te voorkomen of tegen te gaan is het belangrijk dat uw kind leert hoe hij het studeren kan aanpakken. De leerstrategietraining bestaat uit zes bijeenkomsten, plus de opdracht het geleerde telkens toe te passen op het schoolwerk.Dyslexietraining


Bij deze training wordt een halfjaar lang gewerkt aan  het verbeteren van de leesvaardigheid en de spelling, maar niet door eindeloos oefenen met  leeslijsten! We trainen de fonologische vaardigheden van uw kind (het onderliggende probleem bij dyslexie), doen oefeningen voor een betere samenwerking van de ogen  (het onderliggende probleem bij veel kinderen voor wie een standaarddyslexietraining niet werkt) en voor een betere samenwerking van de verschillende hersengebieden (voor een snellere informatieverwerking, een sterker werkgeheugen en een betere concentratie). En dit door gevarieerde, leuke oefeningen!  Bij deze training moet uw kind minstens drie keer per week een kwartier thuis oefenen, met u, een broer of zus of een aardige buurvrouw.Bijles


Heeft uw kind bijles nodig op het gebied van lezen, spellen of rekenen? Ook dan bent u welkom. Bijvoorbeeld als uw kind hiaten heeft opgelopen door een versnelling, als uw kind rijtjes saai vindt en daarom niet heeft leren automatiseren of bij wijze van voortraject voor een dyslexie- of dyscalculieonderzoek. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden gekozen voor tien, twintig of  meer uren bijles.Onderpresteren? Ik ben er klaar mee!


Is uw kind in een hardnekkige spiraal van onderpresteren terecht gekomen? Kán hij het wel, maar lúkt het hem toch niet te presteren op school? Dan is Pluspunts training voor onderpresteerders wellicht wat u zoekt.  In drie oudersessies, drie schoolsessies (waarbij ouder en kind aanwezig zijn) en twintig kindsessies, wordt uw kind er weer bovenop geholpen. Het overwinnen van onderpresteren is een lange en intensieve weg, maar  ook uw kind kan zijn motivatie hervinden.
PraktijkvoorbeeldTim  heeft een grote achterstand met rekenen, door  een onevenwichtige verdeling van zijn intelligentie. Hoewel hij weet dat het lastig wordt, wil hij later graag kapitein in de grote vaart worden. Hij volgt een jaar lang een rekentraining en komt dan bij de Citotoets maar liefst twee schoolniveaus hoger uit dan werd verwacht.Sanne merkt in de eerste klas van het gymnasium dat het toch allemaal wel erg veel werk is. Een keer doorlezen volstaat niet meer.  Maar hoe ze moet leren heeft ze nooit geleerd. Op de basisschool ging alles vanzelf.  Door het volgen van de leerstrategietraining  gaat het haar allemaal opeens een stuk gemakkelijker af.  Ze kiest de strategieen die bij haar passen en past deze daadwerkelijk toe op haar schoolwerk. Meteen begint ze weer achten en negens te halen.