Hoogbegaafdheid

Mogelijkheden voor begeleiding van uw hoogbegaafde kind

Een hoogbegaafd kind kan in zijn ontwikkeling tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Misschien vindt hij moeilijk aansluiting bij leeftijdgenoten, durft hij niet te laten zien wat hij kan, of heeft hij nooit leren leren. Dit kan leiden tot pesten, onzekerheid en demotivatie, wat de schoolse ontwik- keling flink in de weg kan staan. Bij Pluspunt zijn verschillende mogelijkheden voor de begeleiding van uw hoogbegaafde kind.Psycho-educatie


Psycho-educatie is er voor de ouders, maar ook voor het kind zelf. In een bijeenkomst van een uur wordt de ouders uitgelegd wat hoogbegaafdheid is, welke invloed het heeft op de ontwikkeling van een kind en hoe thuis en op school het beste met het hoogbegaafde kind kan worden omgegaan. Het kind zelf leert in drie bijeenkomsten wat hij 'heeft', hoe het komt dat hij zich soms anders voelt of verveelt op school en hoe hij ermee kan omgaan.Leerstrategietraining


Moet uw kind straks naar de middelbare school, of zit hij al op de middelbare school, maar heeft hij nooit echt geleerd hoe hij moet leren? Ging het altijd vanzelf omdat het zo gemakkelijk was? Bij de leerstrategietraining leert uw kind in zes bijeenkomsten hoe hij het studeren kan aanpakken. Er worden verschillende strategieen aangereikt, waardoor het kind leert hoofd- en bijzaken te onderscheiden en lappen tekst of juist rijtjes woorden snel en gemakkelijk te onthouden.Onderpresteren? Ik ben er klaar mee!


Is uw kind in een hardnekkige spiraal van onderpresteren terecht gekomen? Kán hij het wel, maar lúkt het hem toch niet te presteren op school? Dan is Pluspunts training voor onderpresteerders wellicht wat u zoekt.  In drie oudersessies, drie schoolsessies (waarbij ouder en kind aanwezig zijn) en twintig kindsessies, wordt uw kind er weer bovenop geholpen. Het overwinnen van onderpresteren is een lange en intensieve weg, maar  ook úw kind kan zijn motivatie hervinden.Sociale vaardigheidstraining


Is uw kind sociaal gezien wat zwak óf juist zo sterk dat hij het leed van zijn hele omgeving op zich neemt? Vindt hij door zijn hoogbegaafdheid geen aansluiting bij leeftijdgenoten? In de sociale vaardigheidstraining wordt geleerd hoe je geaccepteerd wordt en anderen respecteert, hoe je vrienden maakt en ze behoudt en hoe je omgaat met pestkoppen. De training bestaat voor kinderen tot zeven jaar uit acht bijeenkomsten. Voor kinderen van acht tot twaalf jaar bestaat deze uit twaalf bijeenkomsten.Traumaverwerking na pesten


Werd uw kind gepest en heeft hij  hier nog  last van nu het pesten voorbij is? Dan is hij waarschijnlijk gebaat bij begeleiding bij het verwerken van het trauma.  In gemiddeld vijf sessies vertelt uw kind zijn verhaal en zet hij (of de therapeut) het op papier.  Heftige en soms warrige herinneringen worden geordend en hanteerbaar gemaakt. Onjuiste gedachten die uw kind over zichzelf heeft opgedaan ('niemand vindt mij leuk, ze willen toch  niet met me spelen'), worden aangepast of vervangen door positieve gedachten. Uiteindelijk heeft uw kind zijn verhaal op papier - een blik op het verleden én op de toekomst -  en kan hij het laten lezen aan de mensen die belangrijk voor hem zijn.Schrijftraining


Creatief schrijven is niet alleen leuk om te doen, het  brengt ook allerlei voordelen met zich mee. Het spreekt hogere orde denkvaardigheden aan en is dus goed voor de ontwikkeling van het creatieve denken. Ook de sociale, emotionele en fijnmotorische vaardigheden  worden er sterker van.  Bij een fictief verhaal verdiep je je in de gevoelens van je hoofdpersoon en laat je hem een groot of klein probleem oplossen. Zo word je ook sterker in het omgaan met emoties en het oplossen van problemen in het échte leven.  In een autobiografisch verhaal kun je verwerken wat je zelf hebt meegemaakt. Zo kun je ervoor zorgen dat anderen je beter begrijpen en kun je het verleden makkelijker achter je laten om  je weer op de toekomst te   richten.  Er worden diverse cursussen  gegeven,  voor verschillende leeftijdscategorieën: 'verhalen schrijven' (voor kinderen, twee dagdelen, 49 euro), 'schrijf je eigen boek' (voor kinderen, zes dagdelen, 149 euro), 'therapeutische kinderverhalen schrijven' (voor volwassenen, een dag, 149 euro),  'zelfhulpboeken schrijven' (voor volwassenen, zes dagdelen, 349 euro).  Bij deze cursussen staat schrijfplezier voorop. Ze worden gegeven in groepjes van drie tot zes deelnemers, onder leiding van kinderboekenschrijfster Jessica Colins. Ook is er een training 'verwerkend schrijven'. Deze wordt individueel gegeven, in vier tot zes sessies van een uur.

PraktijkvoorbeeldBas vindt zichzelf raar. Hij weet zeker dat er iets mis met hem is, want hij is duidelijk anders dan andere kinderen en zij vinden hem niet leuk. Uit het intelligentieonderzoek blijkt dat Bas zeer hoogbegaafd is. Hij krijgt psycho-educatie en leert wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat het met zich meebrengt. 'O,' zucht hij opgelucht.  'Ik ben dus toch niet gek.'Roel zit in 3 gymnasium en is helemaal vastgelopen. Hij hanteert dezelfde strategie als altijd: alles uit zijn hoofd leren. Maar de laatste tijd leidt dat niet meer tot dezelfde resultaten als vroeger. Roel heeft geen idee waarom en denkt dat 3 gym te moeilijk voor hem is.  Met een leerstrategietraining leert hij andere, snellere, effectievere methoden om te leren. Zijn  cijfers en zijn zelfvertrouwen gaan met sprongen vooruit.

Photo on VisualHunt