Onderzoek

Mogelijkheden voor onderzoek

Pluspunt is gespecialiseerd in de zo- genaamde 'dubbel bijzondere kinderen'. Kinderen waarbij naast de hoogbegaafdheid nog iets anders speelt. Er wordt gewerkt met vijf clusters:


  • Hoogbegaafdheid
  • Hoogbegaafdheid en/of autisme
  • Hoogbegaafdheid en/of ADHD
  • Hoogbegaafdheid en faalangst
  • Hoogbegaafdheid en leerproblemen


Voor meer informatie over deze clusters kunt u klikken op de bijbehorende knoppen in het menu. Hieronder vindt u meer algemene informatie over het            verloop van een onderzoek bij Pluspunt.

Voorafgaand aan het onderzoek

Als u besloten heeft uw kind te laten testen is de eerste stap de aanmelding. Dit kan telefonisch of per e-mail. Beschrijf in uw e-mail ook wat precies uw wensen zijn en waar uw kind eventueel tegenaan loopt. De ortho- pedagoog bespreekt met u kort de reden van aanmelding en beoordeelt of u bij Pluspunt op de juiste plaats bent. Is dit het geval, dan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.


Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk. Bij voorkeur komt u samen met uw echtgeno(o)t(e). Als uw kind twaalf jaar of ouder is mag hij of zij ook mee. Is uw kind jonger, dan hoeft hij of zij niet aanwezig te zijn bij het intakegesprek. Als uw kind zestien jaar of ouder is, mag hij of zij ook alleen komen, maar bij voorkeur komt u gezamenlijk. U heeft het gesprek met de orthopedagoog die uw kind uiteindelijk ook zal onderzoeken. De ontwikkeling van uw kind wordt uitgebreid besproken en er wordt gekeken waar uw kind eventueel tegenaan loopt. In overleg met u wordt besloten of en zo ja, wat er precies onderzocht gaat worden. Bedenk voorafgaand aan het gesprek welke vragen u met behulp van een onderzoek graag beantwoord zou zien. Denk ook nog even terug aan de eerste levensjaren van uw kind. Hoe oud was hij bijvoorbeeld toen hij ging lopen en praten? Naar het gesprek kunt u eventueel schoolrapporten, een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en mogelijke verslagen van eerder onderzoek meenemen.


Als wordt besloten dat een onderzoek zinvol is, wordt aan het einde van het intakegesprek een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Een onderzoek vindt altijd 's ochtends plaats, eventueel verspreid over twee ochtenden. Uw kind krijgt hiervoor vrij van school. U kunt uw kind voorbereiden op het onderzoek door te zeggen dat een mevrouw allemaal verschillende werkjes met hem of haar gaat doen. Uw kind kent een dergelijke situatie waarschijnlijk wel van de AVI-leestoetsen die vaak in een aparte ruimte op school worden afgenomen. Heb het vooral niet over 'tests' of 'intelligentieonderzoek'. Uw kind zou hier onnodig zenuwachtig van kunnen worden.


Is uw kind ziek of zwaar verkouden op de dag van het onderzoek, is er die week iets ernstigs gebeurd in de familie, of is het buiten meer dan 28 graden? Bel dan om het onderzoek te verzetten. Is uw kind erg zenuwachtig voor het onderzoek en heeft hij of zij hierdoor bijvoorbeeld buikklachten? Vertel dit aan de orthopedagoog, zodat deze hier rekening mee kan houden.

Tijdens het onderzoek


De orthopedagoog maakt kennis met uw kind en legt uit wat het deze dag kan verwachten. De ervaring leert dat de meeste kinderen al snel op hun gemak zijn. U kunt in de wachtruimte plaatsnemen en u verdiepen in een tijdschrift of in uw werk, of een bezoekje brengen aan het nabijgelegen overdekte winkelcentrum, waar zich zowel de bekende winkelketens als verschillende eetgelegen- heden bevinden. Halverwege de ochtend wordt een korte pauze gehouden, waarin uw kind iets kan eten en drinken en even de benen kan strekken.


Na het onderzoek


Na afloop van het onderzoek mag uw kind een kleinigheidje uitzoeken als beloning voor al dat harde werken. De meeste kinderen zijn flink moe of moeten juist wat overtollige energie kwijt door even lekker buiten te spelen.


Een of twee weken na het onderzoek komt u terug voor het rapportagegesprek. De uitkomsten van het onderzoek worden dan met u besproken en u krijgt een verslag met de resultaten, conclusies en adviezen mee naar huis. U bepaalt zelf of u dit verslag ook wilt kopieren voor de school van uw kind.


Heeft u later nog vragen over - of kleine wijzigingen voor -  het verslag dan kunt u altijd contact opnemen.


  • Mogelijkheden
  • Voorafgaand aan het onderzoek
  • Tijdens het onderzoek
  • Na het onderzoek

In het kort


Reacties clientenHet viel me op dat je meteen bij binnenkomst al zo natuurlijk met mijn dochter omging.

Moeder 8-jarig meisjeWe kunnen ons erg goed vinden in je verslag.

Moeder 14-jarige jongenBedankt voor de tips! Daar kan ik wel wat mee.

Docente middelbare schoolHij vond de test wel interessant om te doen en had ook echt een klik met u.

Moeder 16-jarige jongenHet was bij u heel vermakelijk (in een gedicht).

8-jarig meisjeHij zit meteen al een stuk lekkerder in zijn vel, hij voelt zich echt gezien.

Moeder 8-jarige jongenMijn broertje is hier ook geweest en die is nu een stuk blijer.

10-jarig meisjeIk vind dat Jessica een heel goed onderzoek  heeft uitgevoerd, met hele heldere analyses.

Onderwijsconsulent Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapDank je wel voor je aanwezigheid bij het gesprek. Ik begrijp nu nog beter hoe een en ander in elkaar steekt.

Moeder 7-jarige jongenBedankt voor jullie mooie werk. Ze heeft het naar haar zin gehad.

Vader 9-jarig meisjeBedankt voor je snelle reactie. Wat een opluchting! Dit beeld past veel beter bij wat ik als moeder van mijn zoon zie. Speciaal onderwijs is van de baan!

Moeder 6-jarige jongenHet was heel fijn om bij het gesprek op de nieuwe school een startdocument bij de hand te hebben. Complimenten van de school voor de kwaliteit van de rapportage.

Vader 8-jarige jongenNogmaals bedankt voor je luisterend oor. We hebben echt het gevoel dat je daadwerkelijk luistert naar wat ouders zeggen en dat ook nog eens met alle geduld van de wereld. L. heeft erg genoten van het werken met jou. Toen we de deur achter ons dichtsloegen de laatste keer zei ze heel zacht: 'ik mis haar nu al'.

Moeder 8-jarig meisjeJammer dat ik geen dyslexie heb, want ik had hier nog wel vaker naartoe gewild.

7-jarig meisjeHet gaat heel erg goed met J. Hij heeft het naar zijn zin en doet het goed. Bedankt nogmaals, ik heb jouw adviezen ter harte genomen.

Moeder 11-jarige jongen

Waarom gedegen diagnostiek noodzakelijk is: