Begeleiding

Pluspunt kent verschillende trainingen, van psycho-educatie voor ouders, tot bijspijker-trainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen.

 

Onder de verschillende koppen in het menu (hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, faal- angst, leerproblemen) vindt u de specifieke trainingen voor elk gebied.

 

Hieronder vindt u meer algemene informatie over begeleiding bij Pluspunt.

Mogelijkheden voor begeleiding

Als u denkt dat een training of behandeling goed

zal zijn voor uw kind, is de eerste stap de

aanmelding. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Beschrijf in uw e-mail waar uw kind tegenaan

loopt. De orthopedagoog bespreekt met u kort de

reden van aanmelding en beoordeelt of u bij

Pluspunt op de juiste plaats bent. Is dit het geval,

dan wordt een afspraak gemaakt voor een

intakegesprek.

 

Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk. Bij voorkeur komt u samen met uw echtgeno(o)t(e). Als uw kind twaalf jaar of ouder is mag hij of zij ook mee. Is uw kind jonger, dan hoeft hij of zij niet aanwezig te zijn bij het intakegesprek. Als uw kind zestien jaar of ouder is, mag hij of zij ook alleen komen, maar bij voorkeur komt u gezamenlijk. U heeft het gesprek met de orthopedagoog die uw kind uiteindelijk ook zal begeleiden. De ontwikkeling van uw kind wordt uitgebreid besproken en er wordt gekeken waar uw kind op dit moment tegenaan loopt. In overleg met u wordt bekeken welke vorm van begeleiding bij uw kind past. Denk voorafgaand aan het gesprek nog even terug aan de eerste levensjaren van uw kind. Hoe oud was hij bijvoorbeeld toen hij ging lopen en praten? Hoe was hij of zij als baby en als peuter? Wanneer is het probleem begonnen? Naar het gesprek kunt u eventueel schoolrapporten en mogelijke verslagen van eerder onderzoek meenemen.

 

Als wordt besloten dat een training of behandeling zinvol is, wordt aan het einde van het intakegesprek een afspraak gemaakt voor een eerste sessie. De sessies worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland, maar uw kind kan hiervoor eventueel ook vrij krijgen van school.

Voorafgaand aan de begeleiding

Tijdens de begeleiding

 

Zo'n eerste sessie is altijd spannend. De ervaring leert echter dat de meeste kinderen al snel op hun gemak zijn. De eerste sessie bestaat vooral uit uitleg, elkaar wat beter leren kennen en eventueel het invullen van een vragenlijst. Ook u als ouder moet mogelijk enkele vragenlijsten invullen om een nog objectiever beeld te scheppen van de situatie vóór de behandeling. U kunt in de wachtruimte plaatsnemen en u de volgende sessies verdiepen in een tijdschrift of in uw werk, of een bezoekje brengen aan het nabijgelegen overdekte winkelcentrum, waar zich zowel de bekende winkelketens als verschillende eetge- legenheden bevinden.

Na de begeleiding

 

Na de laatste sessie vullen u en uw kind opnieuw enkele vragenlijsten in om de vooruitgang objectief te kunnen meten. Veel ouders zien na enkele bijeenkomsten al verschil. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek en van uw kind als individu in zijn omgeving. Betrokkenheid van ouders en leerkrachten leidt altijd tot betere resultaten.

In een evaluatiegesprek wordt met u be- sproken in hoeverre uw kind vooruit is gegaan en of verdere begeleiding wenselijk is of uw kind het verder zelf kan. Ook wordt bekeken wat u kunt doen in geval van een terugval.

Heeft u later nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen.

 

 

Voor wie?

 

 

U wilt dat uw kind weer gelukkig wordt en plezier krijgt in het naar school gaan.

 

 

Mijn dochter is bang voor toetsen.

 

Uw kind is bang voor nieuwe opdrachten, moeilijk werk maakt zij liever niet, daar wordt ze onzeker van. Uw kind treuzelt met het gewone werk of gaat heel vaak naar de wc om de extra opgaven te ontlopen. U vraagt zich af of moeilijker werk dan wel zo'n goed idee is. Uw zoon slaat dicht bij toetsen. Door de spanning weet hij opeens niets meer, terwijl u zeker weet dat hij de stof kent.

 

 

Mijn zoon zit niet lekker in zijn vel. Mijn dochter heeft problemen met leeftijdgenootjes.

 

U merkt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Misschien heeft hij veel huil- of driftbuien, trekt hij zich terug of zegt hij dat hij ongelukkig is. U weet niet precies waar dat door komt. Misschien wordt uw dochter gepest op school of klaagt uw zoon dat zijn klasgenoten zijn grapjes en spelletjes nooit begrijpen. U wilt graag dat uw kind weer gelukkig wordt en op een leuke wijze kan omgaan met leeftijdgenoten.

 

 

 

 

 

Reacties Clienten

 

 

Op zijn rapport stond 'veel zelfvertrouwen'. Hartelijk dank voor je hulp daarbij!

Moeder 8-jarige jongen

 

 

Die F! Je had hem moeten zien op vakantie. Het vliegen was geen probleem meer en op de bestemming is hij tig keer alleen van de glijbaan geweest. Hij is zelfs een keer alleen naar de receptie geweest om iets te halen. Zo stoer! Het is een heel ander kind geworden.

Moeder 7-jarige jongen

 

 

Hij heeft veel van de faalangsttraining opgestoken. Dat merk je nu ook bij de Cito-toets: hij denkt dat hij het kan en is niet zenuwachtig.

Moeder 12-jarige jongen

 

 

Hij is hier echt op zijn plek.

Moeder 5-jarige jongen

 

 

Dit is de enige plek waar hij lachend vandaan komt.

Moeder 8-jarige jongen

 

 

Ja, het gaat veel beter. Het heeft echt geholpen.

14-jarig meisje

 

 

Het gaat opeens heel goed met hem. Thuis en ook op school. Voor het eerst was het tienminutengesprek maar heel kort: hij gedraagt zich sociaal en de juf is tevreden over hem.

Vader 6-jarige jongen

 

 

Dit is tenminste niet zo iemand als mevrouw X. Jessica begrijpt het gewoon, dat merk je aan alles.

14-jarige jongen tegen zijn moeder

 

 

Mama, ook al is het misschien niet meer nodig, mag ik hier nog vaker naartoe?

7-jarige jongen

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved.