Tarieven

 

 

Pluspunt is een particuliere, onafhankelijke praktijk. U hoeft dus niet langs het wijkteam van de gemeente voor toestemming. Ook een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt uw kind zelf aanmelden. Ook kan de school, met uw toestemming, uw kind aanmelden. In overleg tussen de orthopedagoog en u - en eventueel de leerkracht of intern begeleider van de school - wordt bepaald welke zorg wenselijk is voor uw kind.

 

De facturen dienen te worden voldaan door de ouders. Hiervoor is eventueel een rentevrije betalingsregeling mogelijk. Psycho-educatie voor ouders óver hun kind wordt vergoed vanuit de basisverzekering (alleen restitutie). Hiervoor is dan wel een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Voor ouders met een gezamenlijk gezinsinkomen van maximaal 1508 euro bruto per maand geldt een lager tarief (in het overzicht als tweede weergegeven).

 

Bent u verhinderd voor een afspraak? Neem minimaal 24 uur van tevoren contact op. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of verplaatst worden in rekening gebracht. Het wegblijftarief is 25 euro per uur.

 

 

 

 

 

 

Los intake/rapportage/adviesgesprek

 

80,-

50,-

 

Intelligentieonderzoek (totaal)

 

480,-

300,-

 

Onderzoek hoogbegaafdheid (totaal)

 

800,-

500,-

 

Onderzoek hoogbegaafdheid en ADHD (totaal)

1280,-

800,-

 

Onderzoek ADHD [hoogbegaafdheid reeds vastgesteld] (totaal)

960,-

600,-

 

Onderzoek hoogbegaafdheid en autisme (totaal)

1280,-

800,-

 

Onderzoek autisme [hoogbegaafdheid reeds vastgesteld] (totaal)

960,-

600,-

 

Onderzoek dyslexie [incl. intelligentie] (totaal)

800,-

500,-

 

Onderzoek dyslexie [intelligentie reeds bepaald] (totaal)

480,-

300,-

 

Onderzoek dyscalculie [incl. intelligentie] (totaal)

800,-

500,-

 

Onderzoek dyscalculie [intelligentie reeds bepaald] (totaal)

480,-

300,-

 

Onderzoek faalangst (totaal)

 

480,-

300,-

 

Psycho-educatie per uur

 

80,-

50,-

 

Training/behandeling per uur

 

80,-

50,-

Tarieven

Bij een onderzoek zijn de intake, het onderzoek zelf, het rapportagegesprek en het verslag met de uitslagen en adviezen inbegrepen.

 

Waneer u verschillende onderzoeken wilt combineren (bijvoorbeeld een onderzoek naar dyslexie én dyscalculie), worden de kosten apart voor u berekend. Bij een combinatie van onderzoeken wordt bijvoorbeeld het intake- en rapportagegesprek maar één keer gerekend (aftrek van 160 euro op het totaal), net als - indien van toepassing - het intelligentieonderzoek (aftrek van 320 euro op het totaal).

Copyright @ All Rights Reserved.