Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan een kind worden getest op hoogbegaafdheid?

 

Als een kind de zesjarige leeftijd heeft bereikt kunnen we spreken van hoogbegaafdheid. Voor die tijd ontwikkelt een kind zich nog met horten en stoten. Bij peuters en kleuters wordt dan ook alleen gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong.

 

 

Is er een wachtlijst?

 

Voor een onderzoek kunt u altijd binnen drie weken terecht. Individuele begeleiding wordt zoveel mogelijk buiten schooltijd ingepland, maar deze plaatsen zijn schaars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil mijn beide kinderen laten testen. Krijg ik korting?

 

Ja, als beiden tegelijk worden aangemeld en kort na elkaar worden getest. Aangezien er maar één intakegesprek en één rapportagegesprek plaatsvindt, wordt het uurtarief twee keer in mindering gebracht.

 

 

Worden de kosten vergoed door de gemeente of verzekering?

 

Nee. Pluspunt is een particuliere praktijk. Er is bewust voor gekozen onafhankelijk te blijven en dus geen contracten aan te gaan met gemeenten en verzekeraars. Zo blijft úw privacy gewaarborgd en hebben wíj minder administratieve lasten en dus meer tijd voor clienten.

 

 

Kunt u een dyslexieverklaring afgeven?

 

Ja. Let op: het onderzoek wordt niet vergoed. Hoogbegaafde kinderen voldoen zelden aan de criteria voor het label 'ernstige enkelvoudige dyslexie' en komen dus meestal niet in aanmerking voor vergoede zorg. Heeft uw kind wél drie E-scores op een rij gehaald voor lezen of spellen? Kies dan voor een hierin gespecialiseerde instelling, zodat de kosten van onderzoek en behandeling vergoed worden. Bij Pluspunt kunt u terecht voor dyslexie die samengaat met andere problematiek of die - door compensatie van de goede intelligentie - niet als 'ernstig' wordt bestempeld.

 

 

Wij wonen niet in de buurt. Is er een hotel waar we de nacht(en) voor het onderzoek kunnen verblijven?

 

Goed dat u in een hotel wilt overnachten! Uw kind is dan niet zo vermoeid van een lange autorit in de vroege ochtend. In Maassluis is er hotel-pension Piet Hein, in de Piet Heinstraat vlak bij treinstation Maassluis, een familiehotel met tien schone kamers. U overnacht hier voor 30 euro per persoon. Ook is er Bed & Breakfast Maassluis, aan de Nieuwe Waterweg. Verder zijn er hotels en B&B's in Hoek van Holland, Maasland, Rozenburg, Vlaardingen en natuurlijk Rotterdam. Ga 's middags lekker uitwaaien op het strand, of bezoek een kinderboerderij of een van de overdekte speelparadijzen.

 

 

Wat gebeurt er bij een vermoeden van kindermishandeling?

 

Eerst worden de signalen in kaart gebracht. Het vermoeden en de redenen hiervoor worden genoteerd. Vervolgens wordt overlegd met een collega, binnen of buiten Pluspunt. Bij intervisie buiten Pluspunt, wordt het gezin anoniem besproken. De identiteit van ouder en kind blijft zo beschermd. Hierna wordt een gesprek aangegaan met de ouders, school en/of huisarts. De ernst van de situatie wordt dan zorgvuldig gewogen, eventueel in overleg met Veilig Thuis (het gezin blijft dan nog anoniem). Tenslotte wordt een besluit genomen over het organiseren van hulp op vrijwillige basis, of het doen van een melding bij Veilig Thuis.

 

 

In het verslag staat iets anders geformuleerd dan ik het bedoeld heb, of er staat iets onhandig geformuleerd in de conclusies, kan ik dit laten aanpassen?

 

Ja hoor, dat kan. Een 'nee' zal niet zomaar een 'ja' worden of andersom, maar kleine wijzigingen, feitelijke onjuistheden, vragen om verduidelijking of vragen om een andere formulering kunt u altijd doorgeven. U ontvangt dan een nieuw verslag.

 

 

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

 

Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met mevrouw Van der Spek. In de meeste gevallen zijn misverstanden en onvolkomenheden eenvoudig samen op te lossen. Formuleer uw klacht bondig, zodat direct tot de kern kan worden gekomen. Geef aan welke vragen u heeft of welke oplossingen u ziet. Zo kunnen wij gemakkelijker aansluiten bij uw wensen.

Komt u er samen toch niet uit? En gaat het onverhoopt om een feitelijke fout of overtreding van de beroepscode? Neem dan contact op met een onafhankelijke klachtfunctionaris van de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL. Deze klachtfunctionaris probeert in overleg met u en de orthopedagoog tot gezamenlijke overeenstemming te komen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Dan kan de klachtfunctionaris u ook doorverwijzen naar de geschillencommissie, die een bindende uitspraak kan doen. Mocht ook dit niet tot tevredenheid leiden, neem dan contact op met het College van Toezicht van de NVO. Lees hier meer over het indienen van een klacht.

 

 

Cookie statement

Wij gebruiken cookies om te zien hoe mensen op onze website terechtkomen, hoe lang ze gemiddeld blijven, welke pagina's het meest bezocht worden en om te zien of ze vanaf onze uitgeverspagina doorklikken naar bol.com. Wij kunnen niet zien wie u bent en gebruiken geen cookies om u advertenties te sturen.

 

Maandag

 

 

Donderdag

9.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

9.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

10.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

10.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

11.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

11.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

12.00 Lunchpauze

12.00 Lunchpauze

13.00 Administratie, wel bereikbaar

13.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

14.00 Administratie, wel bereikbaar

14.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

15.00 Behandeling, beschikbaar

15.00 Behandeling, vol

16.00 Behandeling, beschikbaar

16.00 Behandeling, vol

 

Dinsdag

 

 

Vrijdag

9.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

9.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

10.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

10.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

11.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

11.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

12.00 Lunchpauze

12.00 Lunchpauze

13.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

13.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

14.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

14.00 Oudergesprek, binnen 2 weken

15.00 Behandeling, beschikbaar

15.00 Behandeling, beschikbaar

16.00 Behandeling, vol

16.00 Behandeling, beschikbaar

 

Woensdag

 

 

9.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

 

10.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

 

11.00 Diagnostiek, binnen 3 weken

 

12.00 Lunchpauze

 

13.00 Behandeling, beschikbaar

Groen = beschikbaar

14.00 Behandeling, vol

Geel = binnenkort beschikbaar

15.00 Behandeling, vol

Rood = vol

16.00 Behandeling, vol

 

Copyright @ All Rights Reserved.